Your Partner in Automotive Electronics

Forms

 

Click on one of the forms to register your order

After you have opened the pdf, just fill in all the fields and print out the form afterwards. 

pdfRegistration Form for Electronic Control Units

Skjemaet benyttes ved innsending av alle typer styreenheter som skal repareres/kontrolleres. Dette skjemaet skrives ut og legges ved enheten/-er som leveres til Simco. Ved spesielle avtaler kan vi ønske at en kopi av dette skjemaet sendes på oss på e-post.

pdfRegistration Form for Vehicles

Skjemaet benyttes der et helt kjøretøy skal inn for feilsøking/reparasjon. Dette skjemaet sendes til oss på e-post slik at vi kan få registrert jobben i vår ordrekø.

pdfRegistration Form for Key Programming

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, per e-post.

Skjemaet benyttes der man skal programmere nøkler til et kjøretøy, uavhengig av om hele kjøretøyet skal leveres eller om det skal sendes inn løse enheter. Skjemaet skal legges ved innsendte enheter eller sammen med innlevert kjøretøy.

pdfRegistration Form for Investigations

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, per e-post.

Skjemaet brukes i saker hvor vi skal gjøre en utredning der det kan bli behov for en rettslig rapport. Eksempelvis er utredninger ved f.eks. kilometerstand, tyveri, ulykker, brann og motorskader. Skjemaet skal sendes inn til oss i forkant på e-post.

 

 

 

 

 

SIMCO Logo RGB web

Visitors:

Greåkerveien 9

1718 Greåker

Opening Hours:
8.00 am - 4.00 pm Monday to Friday

 

Postal Address:

 

Postboks 160

 

1720 Greåker

E-mail:

Administration: brita@simco.no

Electronics: elektronikk@simco.no

Sales Department: deler-salg@simco.no

Telephone:

0047 69 12 89 00

 

© 2018 SIMCO AS. All Rights Reserved.